Pētnieciskie projekti

2023

Projekts “Atvērtas un FAIR principiem atbilstīgas digitālo humanitāro zinātņu ekosistēmas attīstība Latvijā”...

Lasīt tālāk
2022

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” Nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0002 (2021.–2024.)...

Lasīt tālāk
2020

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001  (2020–2022)...

Lasīt tālāk
2020

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts “Lībiešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 (2019–2021) Apakšprojekta...

Lasīt tālāk
2020

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo...

Lasīt tālāk
2020

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527 (2020–2022) Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās...

Lasīt tālāk