Kā lībiešu valodā lietojams Karaļauču nosaukums?

2023. gada 15. maijā Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija pieņēma lēmumu krieviskā nosaukuma „Kaļiņingrada“ vietā lietot tradicionālo baltisko nosaukumu „Karaļauči“ vai vēsturisko nosaukumu „Kēnigsberga“. Ar prieku ziņojam, ka lībiešu valoda nekad nav atzinusi senās pilsētas krievisko nosaukumu un turpina lietot lībiešu valodā ierasto „Kensberg“, kas apskatāms arī LU Lībiešu institūta veidotajā lībiešu resursu platformā Livonian.tech atrodamajā lībiešu vietvārdu kartē.

Karaļauču lībiskais nosaukums atrodams gan lībiešu folklorā, gan 1933. gadā publicētajā Lībiešu kalendārā (Rāndalizt āigarōntõz), gan kādā lībiešu dzejnieka un valodas kopēja Pētera Damberga (1909–1987) sarakstītā dzejolī, kas tapis vēl Latvijas okupācijas gados – labu laiku pirms Latvijas neatkarības atjaunošanas (publicēts 1998. gadā izdotajā lībiešu dzejas izlasē “Es viltīgāks par tevi, menca!” = “Ma akūb sīnda vizzõ, tūrska!”

Lōlõd, algid kistõgid!

Hilda Grīvan

Izād, ǟmad kītiztõ

lōlidi un lōliztõ.

Siz, ku lekštā tūonõl sīņõ,

võtīzt lōlõd eņtšõn īņõ.

 

Ne, mis rōz vel pǟlõ eitõ,

kilīzt vāgiž, ōrald, veitõ.

Sa nänt jūodizt laigõ ilmõ,

nemē unstõ virgtizt ilmõ.

 

Lōlõd, killõgid Rīgõst Kensbergõ,

killõgid Rāndas ja iļ mīer ka Sōrmōlõ,

iļ mīer ka Sōrmōlõ!

 

Algid kistõgid nemē põrāndõks,

mõits äb lī lemḑi,

set kīlmad võrāndõkst!

Lōlõd algid kistõgid!

 

 

Dziesmas, nedziestiet!

Hildas Grīvas piemiņai

Kādreiz katrā liedagā

līvi dziesmas dziedāja.

Aizklīstot pa ēnu ceļiem,

līdzi paņēma pie veļiem.

 

Tās, kas palika vēl pāri,

reti skanēja un bāri.

Tu tās atkal augšā cēli,

dzīvīgi lai skan un cēli.

 

Lai no Rīgas līdz Karalaučiem, lai

Lībiešu krastā skan lībiešu dziesmas, lai

skan tās līdz Sāmsalai!

 

Jūs kā oglītes, dziesmas, nedziestiet,

lai nava salti,

un skaniet, ja jau dzied,

skaniet, dziesmas, nedziestiet!

 

Atdzejojis Uldis Krasts