Publikācijas

 • valts
 • Posted by valts

Valodas upē. Veltījumkrājums profesores Inas Druvietes 65 gadu jubilejā. Red. G. Kļava,...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Cilvēcei visos laikos ir bijusi svarīga prasme pārvietoties – orientēties telpā, atrast...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Uldis Balodis, Nemodālā fonācija patskaņos ar lauzto intonāciju lībiešu valodā = Non-modal...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Miina Norvik, Helle Metslang, Karl Pajusalu, Supīna inesīvs Salacas lībiešu valodā =...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Marili Tomingas, Norādāmie vietniekvārdi lībiešu valodā – morfosintaktiskais pielietojums un semantiskā funkcija...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Valts Ernštreits, Salikteņu darināšana lībiešu valodā = Compound formation principles in Livonian...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Tuuli Tuisk, Karl Pajusalu, Tīta Reina Vītso darbs lībiešu izpētē = A...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Aldur Vunk, Salacas lībiešu valoda apgaismības laikmetā = The relationship between the...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Renāte Blumberga, Ferdinanda Linnusa ekspedīciju materiāli = Delights and distractions: descriptions and...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Patrick O’Rourke, Lībiešu savstarpējās saziņas tīkli un valodas nomaiņa = Livonian social...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Baiba Šuvcāne, Valts Ernštreits, Lībiešu mantojums Lībiešu krastā = Chasing Livonian heritage...

 • Odrija H.
 • Posted by Odrija H.

Ina Druviete, Gunta Kļava, Lībiešu valodas loma Latvijā = The role of...