Publikācijas

2023

Valodas upē. Veltījumkrājums profesores Inas Druvietes 65 gadu jubilejā. Red. G. Kļava,...

Lasīt tālāk
2021

Cilvēcei visos laikos ir bijusi svarīga prasme pārvietoties – orientēties telpā, atrast...

Lasīt tālāk
2018

Uldis Balodis, Nemodālā fonācija patskaņos ar lauzto intonāciju lībiešu valodā = Non-modal...

Lasīt tālāk
2018

Miina Norvik, Helle Metslang, Karl Pajusalu, Supīna inesīvs Salacas lībiešu valodā =...

Lasīt tālāk
2018

Marili Tomingas, Norādāmie vietniekvārdi lībiešu valodā – morfosintaktiskais pielietojums un semantiskā funkcija...

Lasīt tālāk
2018

Valts Ernštreits, Salikteņu darināšana lībiešu valodā = Compound formation principles in Livonian...

Lasīt tālāk
2018

Tuuli Tuisk, Karl Pajusalu, Tīta Reina Vītso darbs lībiešu izpētē = A...

Lasīt tālāk
2018

Aldur Vunk, Salacas lībiešu valoda apgaismības laikmetā = The relationship between the...

Lasīt tālāk
2018

Renāte Blumberga, Ferdinanda Linnusa ekspedīciju materiāli = Delights and distractions: descriptions and...

Lasīt tālāk
2018

Patrick O’Rourke, Lībiešu savstarpējās saziņas tīkli un valodas nomaiņa = Livonian social...

Lasīt tālāk