Pētnieki

Dr. phil. Valts Ernštreits

Institūta direktors, vadošais pētnieks

valts.ernstreits@lu.lv

Dr. phil. Uldis Balodis

Pētnieks

Dr. philol. Gunta Kļava

Vadošā pētniece

Mg. art. Milda Kurpniece

Pētniece

Mg. oec. Māra Vīgerte

Asistente

Dr. phil. Tuisk Tuuli

Vadošā viespētniece

Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa

Viespētniece

Dr. art. Ieva Vītola

Vadošā viespētniece

Dr. art. Anita Vaivade

Vecākā eksperte