Pētnieki

Dr. phil. Valts Ernštreits

Institūta direktors, vadošais pētnieks

valts.ernstreits@lu.lv

Dr. phil. Uldis Balodis

Pētnieks

Dr. philol. Gunta Kļava

Vadošā pētniece

Dr. phil. Milda Kurpniece

Pētniece

Mg. oec. Māra Vīgerte

Asistente

Dr. phil. Tuisk Tuuli

Vadošā viespētniece

Mg. sc. soc. Lolita Ozoliņa

Viespētniece

Bac. art. Anna Sedláčková

Eksperte

Gita Kūla

Eksperte