Īstenotie projekti

 • gunta
 • Posted by gunta

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izveidojis jaunu iespēju...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001  (2020–2022)...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts “Lībiešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 (2019–2021) Apakšprojekta...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Grāmata, kuru ir izdevis LU Lībiešu institūts sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527 (2020–2022) Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

Pēc Ventspils novada pašvaldības projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis...

Lasīt tālāk
 • gunta
 • Posted by gunta

VPP “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” Nr. VPP-LETONIKA-2021/2-0002 (2021.–2024.)...

Lasīt tālāk