Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos 2018–2021)

Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekts

“Indivīda, sabiedrības un valsts mijiedarbība kopējā Latvijas vēstures procesā: vērtību konflikti un kopīgu vērtību veidošanās vēsturiskos lūzuma punktos”
VPP-IZM-2018/1-0018
(2018–2021)

Projekta mērķis: Pētīt komunikāciju starp valsti, sabiedrību un indivīdu, politiskās un sociālās kontroles ietekmi uz attieksmi pret valsts un sociālo drošību, kā arī politisko, sociālo un kultūras vērtību transformācijas procesu Latvijā 16.–20. gadsimtā. 100 gadus pēc valsts dibināšanas ir aktuāli apzināt un novērtēt tās vērtības un vēsturiskos pagrieziena punktus, kas deva iespēju nodibināt demokrātisku Latvijas Republiku. Valsts tapšanas brīdī pastāvēja vairākas Latvijas valstiskuma alternatīvas. Vēsturnieku, sociologu, juristu un teologu starpdisciplināra, kvalificētu zinātnieku komanda, piesaistot studentus, veiks jaunākās historiogrāfijas apzināšanu un avotu izpēti ar mērķi piedāvāt sabiedrībai un nozares pārstāvjiem jaunas zināšanas par to, kā laikā no 16. līdz 20. gs. reliģisko, filozofisko, sociālo ideju izplatības, ārēju un iekšēju faktoru ietekmes rezultātā sabiedrībā nostiprinājās to vērtību summa, kas noveda pie demokrātiskas, pilsoniskas republikas izveides. Tiks pētīta vēsturiskās atmiņas nozīme, neatkarības idejas nosargāšana okupācijas gados un nacionālā pretošanās kustība, kuru rezultātā tika atjaunota neatkarīga valsts, kurā attīstās daudznacionāla kultūra un iekļaujoša sabiedrība. Īpaša uzmanība tiks pievērsta dažādu etnisku, sociālu un reliģisku grupu devumam Latvijas valstiskuma un kultūras daudzveidības izveidē un saglabāšanā. Pētnieku uzmanības lokā būs arī sabiedrības drošības nodrošinājums, tā kompleksā daba, indivīda pārliecības loma valsts drošības stiprināšanā.

Sasniegtie rezultāti:

Zinātniskie raksti, pētījumi, monogrāfijas

Blumberga, Renāte. Liiviläisten kansallistalon juhlavuosi. [Lībiešu tautas nama jubilejas gads]. Suomen Mieli, 4. 2019, 12.–15. lpp.

Blumberga, Renāte. Kōrli Stalte liivikeelseid vaimulikke tõlkeid: leer ja matusedEmakeele Seltsi aastaraamat 65. 2019, 9–22. http://dx.doi.org/10.3176/esa65.01

Blumberga, Renāte. Kārlim Staltem – 150. Autobiogrāfija. Līvlizt āigastrōntõz = Lībiešu gadagrāmata. 2020, 57.–67.lpp.

Blumberga, Renāte. Kā un kāpēc Kārlis Stalte tulkoja lugu bērniem. Līvlizt āigastrōntõz = Lībiešu gadagrāmata. 2020, 67.–71.lpp.

Dalība konferencēs

Blumberga, Renāte. Lībiešu Pirmā pasaules kara “izdzīšanas laiks”. Starptautiska konference “Indivīds, sabiedrība un vara Baltijas reģiona vēstures lūzuma punktos”. 14.–15.10.2021. Facebook pasākuma lapa.

Publikācijas

Blumberga, Renāte. 100 gadu kopš lībiešu nacionālās modināšanas – Lauri Ketunena pirmā ekspedīcija. Livones.net, 03.06.2020.