Īstenotie projekti

2021

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu izveidojis jaunu iespēju...

Lasīt tālāk
2020

Valsts pētījumu programma “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001  (2020–2022)...

Lasīt tālāk
2020

Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” apakšprojekts “Lībiešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 (2019–2021) Apakšprojekta...

Lasīt tālāk
2020

Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas projekts “Lībiešu vietvārdu apzināšana, kartēšana un oficiālo...

Lasīt tālāk
2020

Grāmata, kuru ir izdevis LU Lībiešu institūts sadarbībā ar Ludzas pilsētas galveno...

Lasīt tālāk
2020

Pēcdoktorantūras atbalsta projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/527 (2020–2022) Projekta mērķis ir, balstoties uz Latvijas otrās...

Lasīt tālāk
2019

Pēc Ventspils novada pašvaldības projekta “Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis...

Lasīt tālāk