Iznākusi grāmata par lībiešu dziesmu ansambli “Līvlist”

Tuvojoties Lībiešu mantojuma gada izskaņai, klajā laista jauna grāmata “Gaist līvu dziesma debesīs. Lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist” Valdas Marijas Šuvcānes dienasgrāmatu pierakstos”. Apjomīgo, 368 lapaspušu biezo, kultūrvēsturiski nozīmīgo izdevumu sagatavojusi lībiešu mantojuma pētniece Baiba Šuvcāne.

Grāmata ir dubults veltījums. Tā sagatavota ne tikai par godu Baibas Šuvcānes mammas, lībietes un lībiešu ansambļa “Līvlist” dziedātājas Valdas Marijas Šuvcānes simtajai gadskārtai, bet arī Rīgas lībiešu ansamblim “Līvlist”, kas jau pusgadsimtu kopj un popularizē lībiešu muzikālo mantojumu un valodu. “Pateicoties “Līvlist” darbībai, lībiešu kultūras un muzikālais mantojums ir dzīvs arī mūsdienās.  Grāmatā atspoguļojas ne tikai ansambļa dzīve, bet arī laikmets, kurā mēs dzīvojām, un citi nozīmīgi notikumi, kas bija saistīti ar ansambli. Tas ir arī stāsts par lībiešiem daudzu gadu garumā,” uzskata grāmatas sagatavotāja Baiba Šuvcāne.

Grāmatas saturs pamatā balstīts uz ansambļa dziedātājas Valdas Marijas Šuvcānes rakstīto “Līvlist” darbības hroniku, kas aptver laika posmu no 1972. līdz 2005. gadam, taču ar autora atļauju plaši izmantota arī ansambļa dziedātāja Jēkaba Raipuļa piezīmju un atmiņu fragmentu hronika “Piecdesmit gadi kopā ar “Līvlist””. Stāstījumu par “Līvlist” gaitām šajā periodā papildina ilggadējā ansambļa muzikālā vadītāja komponista Dzintra Kļaviņa atziņas, dziedātāju Rasmas Mažānes savāktie materiāli un Ritas Makinas dalībnieku un koncertdarbības uzskaites ziņas, citu ansambļa dalībnieku atmiņas, kā arī publikācijas dažādos preses izdevumos. Grāmatas virsrakstam izmantota dzejnieka Jāņa Baltvilka ierakstītā dzejas rinda ansambļa “Līvlist” viesu grāmatā 1979. gada 8. aprīlī pēc lībiešu dzejas un dziesmu sarīkojuma “Dziedi, mana tauta, drebi, mana sirds!”. Izdevumu papildina plašs fotogrāfiju klāsts.

Izdevumu klajā laidusi izdevniecība “Latvijas Mediji”. Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Kurzemes plānošanas reģions un Līvu savienība sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu. Vāka dizainu veidojusi māksliniece Zane Ernštreite, grāmatas maketu – Indulis Martinsons. Grāmata ir Lībiešu mantojuma gada izdevums.

Grāmatas “Gaist līvu dziesma debesīs. Lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist” Valdas Marijas Šuvcānes dienasgrāmatu pierakstos” atklāšanas svētki notiks Lībiešu karoga simtgades sarīkojumā 19. novembrī plkst. 12.00 Spīķeru koncertzālē.