Lībiešu tautas nama zemes gabala plāns (1930)

Lībiešu tautas nama zemes gabala plāns, kuru uzmērījis un Ventspilī 1930. gada 2. februārī apstiprinājis Valsts zvērināts mērnieks Andrejs Ozoliņš. Lībiešu tautas nama būvniecībai paredzēto zemes gabalu Līvu savienība iegādājās, atdalot to no Vecaņņu, arī Kalšu, mājām Mazirbes ciemā. 7826 m² lielais zemes gabals sastāvēja no aramzemes (4945 m²), ganībām (2265 m²) un zemes zem ceļa (616 m²). Šis zemes gabals ar nosaukumu “Livod kuoda” (Līvu nams) apstiprināts Zemesgrāmatā 1930. gada 9. oktobrī. Kā rakstīts zemes gabala pirkuma-pārdevuma līgumā, “īpašuma tiesības uz šo imobili apstiprinātas Lību Savienibai par astoņi simti /800.-/ latiem”.

Lībiešu tautas nama zemes gabala plāns (1930).
No privātā arhīva, priekšmets tiek glabāts LU Lībiešu institūtā.