Lībiešu kultūras dienas 1998

1998. gada 11. un 12. septembrī Reiterna namā notika pirmās Lībiešu kultūras dienas Rīgā. Tās organizēja Lībiešu kultūras centrs. Kultūras dienu programmā bija: zinātnieku lasījumi “Lībieši un Rīga”, fotoizstāde “Te ir manas mājas”, lībiešu mākslinieku darbu izstāde, fotogrāfa Daiņa Kārkluvalka personālizstāde “Lībiešu krasts”, grafiķes Baibas Dambergas personālizstāde “Trešais sēklis”, lībiešu dzejas vakars – sadarbībā ar Rakstnieku savienību, izdots plakāts un buklets Līvõd kuņšt (Lībiešu māksla).

1998. gada Lībiešu kultūras dienu plakāts.
Māksliniece: Baiba Damberga.
Priekšmets tiek glabāts Lībiešu institūtā.