Ķempju Kārļa dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs)

Ķempju Kārļa dzejolis “Tuļpuķķiž” (Ugunspuķēs)

2021. gada augustā notikušās Lībiešu vasaras universitātes laikā dzejnieks Ķempju Kārlis, kurš raksta Salacas lībiešu valodā, radījis vienu no saviem jaunākajiem dzejoļiem “Ugunspuķēs”. Salacas lībiešu valoda jeb lībiešu valodas Vidzemes dialekts ir lībiešu valodas variants, kas runāts lībiešu senajā Metsepoles novadā, un Ķempju Kārlis ir vienīgais dzejnieks pasaulē, kurš rada dzeju šajā zudušajā un noslēpumainajā valodā. Tikpat noslēpumaina ir arī viņa dzeja, kā rakstījis igauņu rakstnieks un mākslas kritiķis Marts Velskers, “šajos dzejoļos nozīmes pilna ir valoda, vietas un mīlestība, kam nerūp laiks”.

 

tuļpuķķiž

syu vīmi tuļ

mer peru pilu

utab ta ķädde

 

kītebed ku jenim

sie kruon ruja

ab lask tunda

ǖdegid karde

 

nei ma irmig

nūškub jega puķķi

nūškub jega āņe

abku sin jenge

 

tuļpuķķi tuļ

lämtub touvizt

ǖd tēd reiz

 

ugunspuķēs

vasaras pēdējā liesma

mākonis jūras krāsā

satver to rokās

 

stāsta – tā kroņa

kaite vairs

neļauj sajust

nevienu smaržu

 

tā es ar bailēm

cenšos ikvienu ziedu

ikvienu zāles stiebru

kā tavu dvēseli sasmaržot

 

ugunspuķu uguns

debesis silda

pa vienai vien zvaigznei

(atdzejojis Valts Ernštreits)