Lībiešu tautas nama 50 gadu jubilejas logo

Tuvojoties Lībiešu tautas nama 50. jubilejai, tā toreizējiem saimniekiem – Slīteres valsts rezervāta administrācijai – sadarbībā ar atjaunoto Lībiešu kultūras savienību radās ideja atzīmēt to ar pasaules lībiešu saietu 1989. gada 5. un 6. augustā. Svētku sarīkošanā iesaistījās daudzi: Mežsaimniecības ministrija sagādāja līdzekļus jumta skārdam un nama sienu krāsošanai, Dundagas kolhozs remontēja un atjaunoja Mazirbes baznīcu, rezervāta darbinieki kopā ar Mazirbes internātskolu talkoja Mazirbes baznīcas kapos, Dundagas amatnieks Aleksandrs Lapiņš ap tautas namu izgatavoja koka auseklīšu žogu. Tika noasfaltēts laukums pie tautas nama un ceļš cauri Mazirbes ciemam. Organizatoriskajos darbos iesaistījās ne tikai Lībiešu kultūras savienība, bet arī Latvijas kultūras fonds. Par svētku vērienīgumu liecina skaitļi: zinātniskajā konferencē piedalījās 629 dalībnieki, no tiem 75 no ārvalstīm, konferencē nolasīja astoņus referātus, to skaitā par tautas nama tapšanu – Eduards Vēri lībiešu valodā, un visus apkopoja krājumā “Par lībiešiem”. Svētkos muzicēja “Līvlist” (34 dalībnieki), “Kāndla” (30), “Skandinieki” (24), koris “Mare” (40) un Kolkas pūtēju orķestris (40).

Lībiešu tautas nama 50 gadu jubilejas logo. Māksliniece: Baiba Damberga
No Emmas Ērenštreites un Ievas Neilandes arhīva.