Notiks starptautiska starpdisciplināra konference par Centrālā Baltijas jūras areāla valodu un kultūru kontaktiem

Latvijas Universitātes Lībiešu institūts sadarbībā ar Tartu Universitātes Arheoloģijas, ģenētikas un valodniecības starpdisciplināro studiju kolēģiju rīko Starptautisku starpdisciplināru konferenci “Livonica 3 + Minor Finnic Languages 2 = 5”. Konference notiks LU Lībiešu institūtā, Kronvalda Bulvārī 4–220, Rīgā, no 26. līdz 28. jūnijam.

Konference tiek rīkota, apvienojot divas starpdisciplināras konferences, kas veltītas Baltijas jūras somu valodām un kultūrām un to kontaktiem ar kaimiņu valodām un kultūrām. “Livonica” ir konference, kas veltīta ar lībiešiem, viņu valodu, kultūru un vēsturi saistītiem pētījumiem. Pirmo reizi tā notika 2011. gadā Rīgā un Tartu, bet otrā konference notika Rīgā 2019. gadā. “Minor Finnic Languages” ir konference, kas veltīta visu Baltijas jūras somu valodu pētniecībai, izņemot somu un igauņu valodu. Pirmo reizi tā notika Upsalas Universitātē 2022. gadā.

Apvienotajā konferencē “Livonica 3 + Minor Finnic Languages 2 = 5”, veicinot starpdisciplināras pieejas nozīmi zinātniskajai izcilībai, pulcēsies vēsturnieki, arheologi, ģenētiķi, antropologi, folkloristi, valodnieki un citu jomu pētnieki. Šajā konferencē īpaša uzmanība tiek pievērsta Centrālā Baltijas jūras areāla valodu un kultūru kontaktiem. Konferences mērķis ir dot iespēju pētniekiem prezentēt savus aktuālos pētījumus, iepazīties ar jauniem pētījumu atklājumiem radniecīgās jomās, kā arī piedalīties formālās un neformālās diskusijās un, galvenais, rast jaunas sadarbības iespējas kopīgiem nākotnes pētījumiem.

Konferences plenārsēdēs uzstāsies starptautiski atzīti atbilstošo jomu zinātnieki – arheogenomikas profesore Kristīna Tambetsa (Kristiina Tambets) no Tartu Universitātes, somugru valodu profesors Rohīrs Bloklands (Rogier Blokland) no Upsalas Universitātes un baltu valodu profesors Jurģis Pakeris (Jurgis Pakerys) no Viļņas Universitātes.

Konferences zinātniskās komisijas locekļi: prof. Karls Pajusalu (Tartu Universitāte), Dr. phil. Valts Ernštreits (Latvijas Universitāte), prof. Petars Kehajovs (Tartu Universitāte), asoc. prof. Rīta Līsa Valijervi (Upsalas Universitāte, Londonas Universitātes koledža), prof. Ina Druviete (Latvijas Universitāte), prof. Marks Fišels (Tartu Universitāte), Mg. hist. Eduards Plankājs (Latvijas Universitāte).

Konferences darba valodas: lībiešu un angļu.

Konferences programma pieejama šeit: https://www.livonian.lv/en/activities/livonica-3-minor-finnic-languages-2-5/