Tenu Karmam – 100

Šodien – lībiešu valodas un kultūras, Igaunijas un Latvijas kultūras sakaru pētnieka un popularizētāja Tenu Karmas 100. dzimšanas diena. Tenu Karmam (Tõnu Karma, 01.05.1924.–09.09.2014.) bija īpaša loma lībiešu valodas un savdabības sargāšanā 1970., 1980. un 1990. gados, dodot savu ieguldījumu tā zinātniskā pamata veidošanā, uz kura būvēts arī LU Lībiešu institūts.

Institūtā glabājas apjomīga Tenu Karmas un viņa dzīvesbiedres Martas Rudzītes savākto materiālu kolekcija, kas institūta rīcībā nonākusi ar viņu meitas Rūtas Karmas gādību. Kolekcija ikdienā ir pieejama ikvienam lībiešu vēstures un valodas pētniekam, bet institūtam pašam tā kalpojusi gan par avotu vairākiem pētījumiem, gan lībiešu valodas korpusa veidošanā. Viņa saglabātie materiāli un veikums izmantots lībiešu vietvārdu kataloga sastādīšanā, valodas apguvē, valodas normēšanā un lībiešu valodas leksikas paplašināšanā.

Tenu Karmas mantojums, devums un ieguldījums vēl gaida izaugam savu pētnieku, taču šodien mudinām to pieminēt un atcerēties, ka bez tādiem cilvēkiem kā Tenis Karma, kuri uz pasauli raugās plaši un kopējo labumu stāda augstāk par savām ikdienas interesēm, nebūtu nedz lībiešu, nedz tādu iespēju glabāt, attīstīt un pētīt lībisko, kādas tās ir šodien.

Tenu Karmas simtgadē novēlam, lai viņa veikums iedvesmo un rosina jaunām iecerēm!

Vairāk par Teni Karmu lasāms Lingvistiskajā kartē, vietnēs Literatura.lv un Garamantas.