Zinātniskās konferences sekcija “Language and Culture in the Digital Age / Valoda un kultūra digitālajā laikmetā”

2022. gada 30. martā Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros norisināsies konferences sekcija “Language and Culture in the Digital Age / Valoda un kultūra digitālajā laikmetā”. Sekcija veltīta gan digitālajām humanitārajām zinātnēm un resursu attīstībai, gan valodas un kultūras lomai, lietojumam un pētniecībai mūsdienu digitālās ikdienas apstākļos.
Aicinām līdz 20. februārim pieteikt referātus, sūtot uz epastu dh@lulfmi.lv šādu informāciju:
1. autori;
2. priekšlasījuma nosaukums (latviešu un angļu valodā);
3. kopsavilkums līdz 150 vārdiem (angļu valodā).
Sesija norisēs attālināti. Darba valoda – angļu. Priekšlasījumi tiks ierakstīti un pēc konferences publicēti digitalhumanities.lv Youtube kanālā.
Vairāk informācijas konferences interneta vietnē.
Sekcijas organizatori ir LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts un LU Lībiešu institūts. Sekojiet līdzi konferences informācijai arī LU Lībiešu institūta Facebook lapā.
Sekcija organizēta projektu “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (VPP-IZM-DH-2020/1-0001) un “Daudzfunkcionāla lībiešu valodas vārdnīca” (VPP-LETONIKA-2021/2-0002) ietvaros.